DC BLOCK همانطور که از نام آن مشخص است اجازه عبور جریان و یا ولتاژ DC را نمی دهد و عملکرد آن دقیقا شبیه AC coupling در اسیلوسکوپ است با این تفاوت که DC BLOCK برای فرکانس های مایکرویو طراحی شده است و بعنوان یک متعلقات جانبی در تجهیزات اندازه گیری کاربرد دارد . مهمترین مشخصه DC BLOCK میزان تلفات توان سیگنال مایکرویو عبوری از آن است که در بهترین حالت حداکثر 0.5 دی بی در حداکثر فرکانس کاری آن  است.

بلوک دیاگرام  DC BLOCK  

با توجه به محل قرار گرفتن خازن در مسیر سیگنال ، سه نوع DC BLOCK  وجود دارد که پرکاربردترین آنها نوع A است که خازن در مسیر مغزی کانکتور قرار گرفته است . 

تست DC BLOCK

 تست اتصال کوتاه با استفاده از مولتی متر اولین و ساده ترین تست است . در این حالت مغزی در دو سر DC BLOCK باید اتصال باز باشد . تست دوم با استفاده از یک سیگنال ژنراتور و اسپکتروم آنالایزر قابل انجام می باشد و هدف آن اندازه گیری تلفات توان عبوری در فرکانس های مختلف می باشد .


تصاویر نمونه از داخل DC BLOCK